Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról

Hatályos: 2020. 03. 05- 2022. 02. 15

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról1

2020.03.05.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzati képviselőt havi bruttó 100.000, - Ft tiszteletdíj illeti meg.

(2) Bizottsági tagságot betöltő önkormányzati képviselőt havi bruttó 50.000, - Ft tiszteletdíj illeti meg.

(3) A bizottság elnöki tisztét betöltő önkormányzati képviselő tiszteletdíja havi bruttó 45.500, - Ft.

(4) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havi bruttó 50.000, - Ft.

2. § (1) A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszíti Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról szóló 20/2019. (X.31.) önkormányzati rendelete

1

Az önkormányzati rendeletet a Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 16. napjával.