Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002.(VI.13.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetekről

Hatályos: 2011. 04. 01 - 2016. 09. 28
Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete

5/2002.(VI.13.) Kt. számú rendelete

a háziorvosi körzetekről


(Egységes szerkezetben a 6/2011.(III.31.) Kt. számú rendelettel)Balatonmagyaród község Önkormányzata ( a továbbiakban: Önkormányzat) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §. (2) bekezdése, valamint a 2001. évi CVII. Törvény 25. §. (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a háziorvosi körzetekről az alábbi rendeletet alkotja. 1. §. 1. A háziorvosi ellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakomár község I-es számú háziorvosi körzetéhez csatlakozik.


 1. Balatonmagyaród községben a háziorvosi ellátást külön megállapodás alapján Zalakomár I-es számú háziorvosi körzetének orvosa biztosítja.


 1. A háziorvosi körzet zalakomári székhelye és rendelőjének címe:


8751. Zalakomár, Árpád u. 14.


                        A háziorvosi körzet balatonmagyaródi fióktelepének (rendelőjének) címe:


8753. Balatonmagyaród, Petőfi út 112. 1. §. 1. A fogorvosi ellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakomár fogorvosi körzetéhez csatlakozik.


 1. Balatonmagyaródon a fogorvosi tevékenységet külön megállapodás alapján Zalakomár község fogorvosi körzetének fogorvosa látja el.


 1. [1]A fogorvosi körzet székhelye és rendelőjének címe:


8751. Zalakomár, Árpád u. 14. 1. §. 1. Az iskola-egészségügyi feladatokat a Balatonmagyaródi Napköziotthonos Óvodában Zalakomár község II-es számú háziorvosi körzetének háziorvosa látja el.


 1. Az iskola-egészségügyi ellátás rendelője:


8753. Balatonmagyaród, Petőfi út 112. 1. §.


Záró rendelkezés


(1) A rendelet 2002. június 14. napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Balatonmagyaród, 2002. június 13.
            Németh Zoltán sk.                                                     Gönczné Majoros Ildikó sk.

            polgármester                                                                          jegyző[1]

Módosította a 6/2011.(III.31.) Kt. számú rendelet, hatályos 2011. április 1. napjától