Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016 (II.18.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 02. 19 - 2016. 02. 19

Balatonmagyaród Község Önkormányzata

Képviselő-testületének


3/2016. (II.18.) önkormányzati rendelete


egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésérőlBalatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


  1. §


Hatályát veszti Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő- testületének a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 3/1993. (III. 20.) önkormányzati rendelete.


  1. §


Hatályát veszti Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő- testületének a méhnyakrák és a nemi szervi szemölcsök elleni védőoltás támogatásáról szóló 4/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete.


  1. §


Hatályát veszti Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő- testületének a Balatonmagyaród Község Polgármesteri hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról lakáscélú támogatásokról szóló 14/2001. (XI. 23.) önkormányzati rendelete.


  1. §


Hatályát veszti Balatonmagyaród Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2004.(VIII.01.) önkormányzati rendelete.

  1. §


Záró rendelkezések


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a - helyben szokásos módon- a jegyző gondoskodik.                                   Kalász Mátyás                                   Papné Szabó Mónika

 polgármester                                               jegyzőA rendelet kihirdetve:

Balatonmagyaród, 2016. február 18.


Papné Szabó Mónika

                                                                                                          jegyző