Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XI.20.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2014. 11. 21

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

14/2014. (XI.20.) önkormányzati


r e n d e l e t e


a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A képviselő-testület elrendeli a helyi népszavazást, ha azt a település választópolgárai húsz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.

Záró rendelkezések


2.§


(1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kalász Mátyás

polgármester

Papné Szabó Mónika

jegyző


Kihirdetve: Balatonmagyaród községben, 2014. november 20. napján.                                                                                                   Papné Szabó Mónika

jegyző