Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2019 (XII.12.) önkormányzati rendelete

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 9/2019. (VIII.30.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 12. 13 - 2019. 12. 13

BALATONMAGYARÓD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK

11/2019. (XII.12.) önkormányzati


r e n d e l e t e


Balatonmagyaród Község Önkormányzata képviselő - testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (VIII.30.) rendelet módosításáról


Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§


  1. Az SZMSZ 30. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:


30. § „(4) A polgármester az Önkormányzati Hivatalban minden héten kedden és csütörtökön 9-11 óráig, fogadónapot tart.”
(1) Az SZMSZ 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


(2) Az SZMSZ 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


Záró rendelkezések


3. §


  1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) módosításáról alkotott rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra a 2011. évi CLXXXIX. tv. rendelkezései az irányadóak.
Erdős János

polgármester

Papné Szabó Mónika

jegyző


Kihirdetve: Balatonmagyaród községben, 2019. december 12. napján.                                                                                        Papné Szabó Mónika

                                                                                                    jegyző  1. melléklet

Balatonmagyaród község Önkormányzatának Szervezeti és Működési SzabályzatáhozA képviselő-testület tagjainak névsora1. Erdős János                                     polgármester

2. Herczeg Attila                                alpolgármester

3. Erdős Mónika                                 képviselő

4. Gyepes Csilla                                 képviselő

5. Szűrös Adél                                    képviselő
2. melléklet


Balatonmagyaród község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatához
A képviselő-testület állandó bizottságának megnevezése, tagjainak névsora és a

bizottságra átruházott feladatok, hatáskörök megnevezése1. A képviselő-testület állandó bizottságának megnevezése: Ügyrendi Bizottság

2. A bizottság tagjainak névsora:                              - Erdős Mónika           elnök

                                                                                   - Gyepes Csilla           tag

                                                                                   - Szűrös Adél              tag