Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016 (IX.28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2016. 09. 29

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének


11/2016. (IX.28.) önkormányzati


r e n d e l e t eaz egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról
Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő - testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Balatonmagyaród község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, valamint az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra.Az alapellátás körzetei

2.§


  1. A háziorvosi alapellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakomár nagyközség I. számú háziorvosi körzetéhez csatlakozik, amely vegyes körzetként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.


  1. Balatonmagyaród községben a háziorvosi ellátást külön megállapodás alapján Zalakomár I. számú háziorvosi körzetének orvosa biztosítja.


  1. a) A háziorvosi körzet zalakomári székhelye: 8751 Zalakomár, Árpád u. 14.

b) A háziorvosi körzet balatonmagyaródi fióktelepének (rendelőjének) címe: 8753 Balatonmagyaród, Petőfi u. 112.3.§


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.


(2)Az orvosi ügyeleti ellátás székhelye: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 1.


4.§


  1. A védőnői alapellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakomár nagyközség I. számú védőnői körzetéhez csatlakozik.


  1. A védőnői körzet zalakomári székhelye: 8751 Zalakomár, Petőfi u. 6.


5.§


  1. A fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakomár nagyközség fogorvosi körzetéhez csatlakozik.


  1. Balatonmagyaród községben a fogorvosi ellátást külön megállapodás alapján Zalakomár fogorvosi körzetének fogorvosa biztosítja.


  1. A fogorvosi körzet zalakomári székhelye: 8751 Zalakomár, Árpád u. 14.


6.§


(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi sürgősségi ügyeleti ellátást az önkormányzat feladat-ellátási megállapodás keretében látja el.


(2) A fogorvosi sürgősségi ellátás (hétvégén és ünnepnapokon) ügyelet székhelye: 8800 Nagykanizsa, Szent Imre u. 1.


7.§


(1) Az iskola-egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében Balatonmagyaród község közigazgatási területe Zalakaros város iskola-egészségügyi körzetéhez csatlakozik.


(2) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 8749 Zalakaros, Liget utca 28. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak.


Záró rendelkezések


8.§


(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 5/2002. (VI. 13.) önkormányzati rendelet.


      Kalász Mátyás                                                     Papné Szabó Mónika

       polgármester                                                                   jegyzőJelen rendelet Balatonmagyaród községben 2016. szeptember 28. napján kihirdetésre került!Papné Szabó Mónika

           jegyző