Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.25.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról

Hatályos: 2019. 01. 26 - 2019. 12. 31

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő – testületének


1/2019. (I.25.) önkormányzati


r e n d e l e t ea közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetmény alapjáról
Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §.


A Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380.- Ft-ban állapítja meg.


  1. §.


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az abban foglalt rendelkezéseket 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.


  1. Jelen rendelet 2019. december 31. napján hatályát veszíti.
   Kalász Mátyás                                                          Papné Szabó Mónika

    polgármester                                                                           jegyzőJelen rendelet Balatonmagyaród községben 2019. január 25. napján kihirdetésre került!

  Papné  Szabó Mónika

             jegyző