Balatonmagyaród Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (XII.1.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerről

Hatályos: 2017. 12. 02

Balatonmagyaród Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017. (XII.01.) önkormányzati rendelete

a közterületi térfigyelő rendszerrőlBalatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.CXII. törvény 5.§ (3) bekezdésében valamint a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 42.§ (3) bekezdésében foglaltakra, a következőket rendeli el:  1. §


(1) Balatonmagyaród Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a település közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszert működtet.

(2) A közterületi térfigyelő rendszer az önkormányzat tulajdonát képező műszaki eszközök összessége, amelyek biztosítják a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és az esetleges továbbítását.  1. §


A közterületi térfigyelő rendszer célja:

a) az állampolgárok biztonságérzetének növelése, a jogsértések visszaszorítása,

b) a bűnmegelőzés,

c) a rendőrség bűnüldöző tevékenységének segítése,

d) a bűnüldözésben, bűnmegelőzésben az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságának növelésében tevékenykedő szervezetek közötti együttműködés elősegítése,

e) a közterületen található vagyon megóvása és felügyelete,

f) az általános közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének megóvása és biztosítása.

  1. §


Az önkormányzat a közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésével és kezelésével az 1994. évi XXXIV. tv. 42.§ (3) bekezdése alapján Nagykanizsai Rendőrkapitányság, Nagykanizsa, Király u. 49. –t bízza meg.


  1. §


A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésére, kezelésére önálló adatkezelői minőségében a hatáskörébe tartozó ügyekben a térfigyelő rendszer által készített felvételek rögzítésére, felhasználására, továbbítására és törlésére az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 1994. évi XXXIV. törvényben foglaltak szerint köteles eljárni.5. §


A közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetésének és működtetésének költségeit az önkormányzat a költségvetéséről szóló rendeletben biztosítja.6. §


(1) A közterületi térfigyelő rendszer részeként működő képfelvevővel megfigyelt közterületek kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

(2) A megfigyelt közterületek felsorolását az 1. függelék tartalmazza, melynek naprakész állapotban tartásáról a jegyző köteles gondoskodni a képviselő-testület által a kijelöléssel összefüggésben hozott határozatok alapján.7. §


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Kalász Mátyás                                                                              Papné Szabó Mónika

 polgármester                                                                                         jegyzőKihirdetve:


Balatonmagyaród, 2017. december 1.


Papné Szabó Mónika

jegyző