Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI 2/2018.(III.14.) KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2019. 05. 30- 2020. 03. 13

Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva a 2018. évi költségvetésének módosításáról alábbi rendelet alkotja: 

1. §


(1)  A rendelet. 2. §.-a az alábbiak szerint módosul:

A 2018. évi költségvetésének főösszegét az alábbiak szerint módosítja a Testület:

  1.                               64.049.831,- Ft bevétellel,
  2.                               48.401.395,- Ft kiadással állapítja meg
  3. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások forrásonkénti megosztását az 1. melléklete alapján módosítja a képviselő-testület.


  1. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. §

 Záró és vegyes rendelkezések

(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Lázi, 2019. május 30.
                            Kajtár József                                        Dr Bertalanné Józsa Judit

                           polgármester                                                          jegyzőA rendelet kihirdetésének napja 2019.05.30..


                                                                                           Dr Bertalanné Józsa Judit

                                                                                                            jegyző