Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Lázi Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre figyelemmel, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkőr alapján a helyi adókról szóló 13/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:1.§. A R. 5.§ (2) bekezdése hatályát veszti.


2.§.E rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.Lázi, 2020. december 14.

                  Kajtár József                                                         dr.Bertalanné Józsa Judit

                  polgármester                                                                          jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. december 15.
                                                                                dr.Bertalanné Józsa Judit

                                                                                             jegyző