Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.15.) önkormányzati rendelete

Az ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2020. 01. 15- 2021. 01. 10

Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I.15.) önkormányzati rendelete

Az ÉCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2020.01.15.

Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikk, (1. ) bek, a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 234. §. (3.) (4) bekezdésében meghatározott szabályok szerint a 2020. költségvetési évre az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az Écsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselőkre.

2. § (1) A Hivatal felsőfokú és érettségi végzettségű köztisztviselője alapilletménye 20 %-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(2) Az illetménykiegészítés megállapításának, jogosultságának szabályait az Écsi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata tartalmazza.

3. §

.

(1) Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a képviselő-testület az Önkormányzat 11/2018.(XII.5.) rendeletét hatályon kívül helyezi