Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (VII. 13.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI 1/2019.(III.18.) KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2020. 07. 13- 2021. 03. 11

Lázi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben meghatározott feladatkörben eljárva a 2019. évi költségvetésének módosításáról alábbi rendelet alkotja: 

1. §


(1)  A rendelet. 2. §.-a az alábbiak szerint módosul:

A 2019. évi költségvetésének főösszegét az alábbiak szerint módosítja a Testület:

74.275.763,- Ft bevétellel,

74.275.763,- Ft kiadással állapítja meg

Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások forrásonkénti megosztását az 1. melléklete alapján módosítja a képviselő-testület.


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatásának módosítását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. §

 Záró és vegyes rendelkezések

(1)  Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

       (2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lázi, 2020.07.13.


                            Kajtár József                                        Dr Bertalanné Józsa Judit

                           polgármester                                                          jegyző