Lázi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 02- 2019. 07. 02

Lázi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 1/2015.(II.6.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: R.) az alábbiakban módosítja:


A R. 7. §.(4.) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A képviselő-testület az alakuló ülését a választás eredményének jogerőssé válását követő tizenöt napon belül tartja meg. Az alakuló ülést a polgármester hívja össze és vezeti. Az alakuló ülésen a polgármester és a képviselők esküt tesznek. Az alakuló ülésen kell megválasztani az alpolgármestert és dönteni a polgármester és az alpolgármester illetményéről, tiszteletdíjáról.

2.§.

 A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2015.(II.01.) önkormányzati rendelet 7.§.(4) bekezdése.


Lázi, 2019. június 27.Kajtár József                                                                                     Dr.Bertalanné Józsa Judit


polgármester                                                                                                                jegyzőA rendelet kihirdetve! Lázi, 2019. július 2.


Dr.Bertalanné Józsa Judit

        jegyző