Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2019 (VII.18.) önkormányzati rendelete

a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 07. 18 - 2019. 07. 18


a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló

5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Jászfényszaru Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI.19.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Ügyrendi és Civilfinanszírozási Bizottság előzetes véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:


1. §


A Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról szóló 5/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:


„(1a) A Képviselő-testület a Jászfényszaru Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési előirányzatainak módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) 2019.       módosított bevételi előirányzata                                                    5.475.725.549 Ft

                    bevételi előirányzat növekedés                                                             1.751.062 Ft

                    módosított bevételi előirányzat:                                                 5.477.476.611 Ft


b) 2019.      módosított kiadási előirányzata                                                     5.475.725.549 Ft

                    kiadási előirányzat növekedés                                                              1.751.062 Ft

                    módosított kiadási előirányzat:                                                  5.477.476.611 Ft2. §


A Költségvetési rendelet:

  1. 2. Melléklete helyébe ezen rendelet 1. Melléklete lép,
  2. 6. Melléklete helyébe ezen rendelet 2. Melléklete lép,
  3. 7. Melléklete helyébe ezen rendelet 3. Melléklete lép,
  4. 9.1. Melléklete helyébe ezen rendelet 4.1. Melléklete lép,


3. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Győriné dr. Czeglédi Márta                                                                          dr. Voller Erika

         polgármester                                                                                                 jegyző

                

                         

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve 2019. július 18.                                                                            dr. Voller Erika

                                                                                                                                  jegyző

Mellékletek