Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (X.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.26.9 önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 10. 02 - 2014. 10. 02

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014. (X.1) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról


Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § alapján az 4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1.§


Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2014. évi költségvetésének


BEVÉTELEINEK módosított FŐÖSSZEGÉT: 148.148 ezer Ft-ban;

KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT FŐÖSSZEGÉT:  148.148 ezer Ft-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint:


tárgyévi költségvetési bevételek módosított összege: 127.424 e Ft

tárgyévi költségvetési kiadások módosított összege: 148.148 e Ft

tárgyévi módosított költségvetési egyenleg: -20.724 e Ft

finanszírozási műveletek módosított bevételei (pénzmaradvány): 20.724 e Ft

finanszírozási műveletek módosított kiadásai: 0

finanszírozási módosított egyenleg: 20.724 e Ft


Ebből működési bevételek: 115.605 e Ft

Működési kiadások: 115.605 e Ft

Felhalmozási bevételek: 32.543 e Ft

Felhalmozási kiadások: 32.543 e Ft


2.§.


Jelen rendelet 1. §-a alapján engedélyezett előirányzat-módosításokkal a 2014. évi költségvetést megállapító 4/2014. (II.26) önkormányzati rendelet 1, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7, 8 melléklete kiegészül.

3.§

(1) A rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Nagyberény, 2014. szeptember 30.
                   Tóth András Károly                                                Baumann Anita Gabriella                                 polgármester                                                              jegyző


Kihirdetési záradék: Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2005.(VIII.03.) önkormányzati rendelet 29.§ (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2014. október 1-én.                                                                                                 Baumann Anita Gabriella

                                                                                                                   jegyző