Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016(V.4..) önkormányzati rendelete

Feked Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 05. 04

2/2016.(V. 04.) számú rendelet

Feked Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének

zárszámadásáról

Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

 1. §.


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő szervekre terjed ki. 1. §. 1. Az Önkormányzat költségvetési szervei:


 • önállóan működő költségvetési szerv: Fekedi Vízmű
 • részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: -


 1. Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.


 1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.


 1. Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


 1. §.


 1. A képviselő-testület a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 87.771 ezer forint bevétellel elfogadja.


 1. A bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet, a szervenkénti és forrásonkénti bevételek részletezését a 3.1 és 3.2 számú melléklet tartalmazza. 1. §. 1. A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített költségvetési és fejlesztési, felújítási kiadásait 43.408 ezer forinttal elfogadja.


 1. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait a 4.1 és az 5.1 számú melléklet, az Önkormányzat felújítási kiadásait a 6. számú melléklet, a beruházásokét célonként a 7. számú melléklet, az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait a 9. számú melléklet szerint megállapítja.
 2. Az önkormányzat vagyonának kimutatását az 8. számú melléklet tartalmazza.


 1. §.


 1. A képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradvány összegét összesen 5.566 ezer forintban állapítja meg.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK


 1. §.


 1. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2015. évi költségvetésről szóló, többször módosított 2/2015.(II 26.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.Feked, 2016. május 5.
                   ..............................................                                                                  

                               Friedrich Péter                                           Tillmann Péter

                                     jegyző                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2016. május 5-én.


                                                                  ..............................................

                                                                              Friedrich Péter

                                                                                     jegyző