Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2017(IV.20.) önkormányzati rendelete

a háziorvosi körzetmegállapításáról

Hatályos: 2017. 04. 20

Feked Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017. (IV.20.) sz. rendelete az Háziorvosi körzet megállapításáról


Feked Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya kiterjed Feked közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő felnőtt és gyermek háziorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó (fogorvosi és háziorvosi) ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügy és iskolafogászati ellátásra.


2.§

(1) Feked Község teljes közigazgatási területe egy gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi körzetet alkot.


(2) A körzet székhelye: 7726 Véménd, Vörösmarty Mihály utca 15.


3.§

(1) Az alapellátáshoz kapcsolódó gyermek és felnőtt (vegyes) háziorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat társulási megállapodás keretében látja el.


(2) A gyermek és felnőtt (vegyes)  háziorvosi ügyeleti  ellátás székhelye:7700 Mohács, Véradó utca 1.


4.§

(1) Feked Község  Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.


(2) A körzet székelye: 7726 Véménd, Vörösmarty Mihály utca 15.


5.§

(1) Feked Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.


(2) Fogorvosi körzet székhelye: 7726 Véménd, Vörösmarty Mihály utca 15.


(3) Feked Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot, mely ellátást az Önkormányzat együttműködési megállapodás alapján biztosítja.


(4) A fogorvosi ügyeleti  körzet székhelye: 7773 Villány, Oportó utca 3.7.§

 (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Háziorvosi körzet meghatározásáról szóló 13/2002.(XII.02.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.

             Tillmann Péter                                                                   Friedrich Péter

              polgármester                                                                        jegyzőJelen rendelet Feked községben az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.

                                                                                                        


Feked, 2017. április 20.

                                                                                                   Friedrich Péter

                                                                                                          jegyző