Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2015. 05. 09 - 2016. 05. 13

Gic Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

32.731 E Ft

 Bevétellel


24.992 E Ft


     539 E Ft

 Kiadással


 Finanszírozási bevétellel
8.278 e Ft
Alaptevékenység      maradványajóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/1. és 2/2.  melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/1 – 3/29 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkciónként a 4. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az  5.  melléklet szerint.

(3) Az önkormányzatnak 2014. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség 2014. évben nem volt.

(5) Az önkormányzat 2014. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 6. melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi mérlegét a 7/1. melléklet szerint, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7/2. melléklet szerint, a maradvány-kimutatását a 7/3. melléklet   szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) Az önkormányzat a 2014. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 104.529 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat  vagyonkimutatását a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a  2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.6. § Hatályát veszti Gic Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2013. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2014.(V.08.) önkormányzati rendelete, valamint a 2014. évi költségvetéséről és annak módosításáról szóló 1/2014.(II.14.) és a 4/2015. (IV.28.)  önkormányzati rendelet. Fehér Mária                                                                           Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző                                                                 polgármester

A rendeletet kihirdettük:


Gic, 2015. május 08.                                                                                                                      Fehér Mária

                                                                                                                    címzetes főjegyző