Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(V.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2016. 05. 14 - 2017. 05. 09

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

44.170 E Ft

Bevétellel


48.907 E Ft


13.272 E Ft


2.066 E Ft

Kiadással


Finanszírozási bevétellel


Finanszírozási kiadással
6.469 e Ft
Alaptevékenység maradványajóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/1 – 3/27 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkciónként a 4. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzatnak 2015. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség 2015. évben nem volt.

(5) Az önkormányzat 2015. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 6. melléklet szerint.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi mérlegét a 7/1. melléklet szerint, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 7/2. melléklet szerint, a maradvány-kimutatását a 7/3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) Az önkormányzat a 2015. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 101.415 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti Gic Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 5/2015.(V.08.) önkormányzati rendelete, valamint a 2015. évi költségvetéséről és annak módosításáról szóló 1/2015.(II.17.) és 3/2016.(V.13.) önkormányzati rendelete.Fehér Mária Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző polgármester

A rendeletet kihirdettük:


Gic, 2016. május 13.Fehér Mária

címzetes főjegyző


Mellékletek