Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(VII.7.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 08 - 2020. 07. 08

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését


37.778.826 Ft költségvetési bevétellel

                                         37.778.826 Ft költségvetési kiadással
állapítja meg.


2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mellékletek