Feked Község Önkormányzata

Feked Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2016. 06. 02

3./2014.(IV.8.) számú rendelet

Feked Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének

zárszámadásáról

Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

 1. §.


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő szervekre terjed ki.
 1. §. 1. Az Önkormányzat költségvetési szervei:


 1. önállóan működő költségvetési szerv: Feked Vízmű
 2. részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: -


 1. Az (1) bekezdésben felsorolt önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak.


 1. Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem kapcsolódó bevételei és kiadásai a (4) bekezdés szerint külön címet alkotnak.


 1. Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


 1. §.


 1. A képviselő-testület a 2013. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 52 809 ezer forint bevétellel elfogadja.


 1. A bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet, a szervenkénti és forrásonkénti bevételek részletezését a 3.1 és 3.2 számú melléklet tartalmazza. 1. §. 1. A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített költségvetési és fejlesztési, felújítási kiadásait 13 474 ezer forinttal elfogadja.


 1. Az Önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait a 4.1 és az 5.1 számú melléklet, az Önkormányzat felújítási kiadásait a 6. számú melléklet, a beruházásokét célonként a 7. számú melléklet, az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait a 9. számú melléklet szerint megállapítja.
 2. Az önkormányzat vagyonának kimutatását az 8. számú melléklet tartalmazza[1]


 1. A képviselő-testület a 2013. évi pénzmaradvány összegét összesen 11 765 ezer forintban állapítja meg.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK


 1. §.


 1. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2013. évi költségvetésről szóló, többször módosított 2/2013.(II.17.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.                   ..............................................                                                                  

                               Friedrich Péter                                            Tillmann Péter

                                      jegyző                                                    polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2014.április 8-án.


                                                                  ..............................................

                                                                               Friedrich Péter

                                                                                     jegyző

1 Beiktatta: 4/2014. (VIII.13.) rendelet

[1]

Beiktatta: 4/2014. (VIII.13.) rendelet