Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020.(II.26.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 13. ) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2020. 03. 01

Gic Község Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásáért fizetendő térítési díjakról szóló 5/2018. (XI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:  1. §  A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


  1. § A rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.Mellékletek