Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2017(IV.20.) önkormányzati rendelete

Feked Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 04. 20

4/2017.(IV.20.) számú rendelet

Feked Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

zárszámadásáról

Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

 1. §.


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő szervekre terjed ki.
 1. §. 1. Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


 1. §.


 1. A képviselő-testület a 2016. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 69 274 ezer forint bevétellel elfogadja.


 1. A bevételek és kiadások forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet, a szervenkénti és forrásonkénti bevételek részletezését a 3.1 és 3.2 számú melléklet tartalmazza. 1. §. 1. A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített költségvetési és fejlesztési, felújítási kiadásait 58 055 ezer forinttal elfogadja.


 1. Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 6. számú melléklet, a beruházásokét célonként a 7. számú melléklet, az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait a 9. számú melléklet szerint megállapítja.


 1. Az önkormányzat vagyonának kimutatását az 8. számú melléklet tartalmazza.


 1. §.


 1. A képviselő-testület a 2016. évi maradvány összegét összesen: 11 219 ezer forintban állapítja meg.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK


 1. §.


 1. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2016. évi költségvetésről szóló, többször módosított 1/2016.(III.11.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

                   ..............................................                                                                  

                               Friedrich Péter                                           Barta Erzsébet

                                     jegyző                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2017. április 20.


                                                                  ..............................................

                                                                              Friedrich Péter

                                                                                     jegyző

Mellékletek