Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016.(XI.29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátási körzetekről

Hatályos: 2016. 11. 30

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet mint az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. § (1) Gic község háziorvosi alapellátási körzetének székhelye: 9111 Tényő, Petőfi u. 1., ellátási területe Tényő, Sokorópátka és Gic községek közigazgatási területe.


(2) A háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása által fenntartott központi orvosi ügyelet útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 8500 Pápa, Anna tér 11.


(3) Gic község gyermekorvosi alapellátási körzetének székhelye: 8438 Veszprémvarsány, Iskola u. 7., ellátási területe Veszprémvarsány, Bakonygyirót, Bakonypéterd, Gic, Lázi, Románd, Sikátor  községek közigazgatási területe.


(4) Gic község fogorvosi alapellátási körzetének székhelye 8438 Veszprémvarsány, Kossuth u. 21. ellátási területe Veszprémvarsány, Bakonygyirót, Bakonypéterd, Gic, Lázi, Románd, Sikátor községek közigazgatási területe.


(5) A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény útján látja el. Az ügyeleti ellátás székhelye: 9024 Győr, Liezen-Mayer u. 57.


(6) Gic község védőnői alapellátási körzetének székhelye: 8556 Pápateszér, Markovics u.17., ellátási területe Pápateszér, Bakonyság, Bakonyszentiván, Bakonytamási, Gic  községek közigazgatási területe.


(7) Gic  község iskola-egészségügyi alapellátási körzetének székhelye: 9111 Tényő, Petőfi u. 1., ellátási területe a Tényői Ady Endre Általános Iskola, Napköziotthonos Óvoda Tényő, Sokorópátkai Általános Iskola, Sokorópátkai Egységes Óvoda-Bölcsőde Általános Művelődési Központ, Sokorói Köznevelési és Közművelődési Központ Gici Tagóvodája.


2. § Ez a rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fehér Mária                                                                                                 Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző                                                                                        polgármesterA rendeletet kihirdettük:


Gic, 2016. november 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fehér Mária                                                                                                                                                             címzetes főjegyző