Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 09. 28

Gic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. § -ában kapott felhatalmazás alapján, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Helyi népszavazást Gic  választópolgárai legalább 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § Hatályát veszti a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú

       választópolgárok számáról szóló 3/2015. (IV. 14.) önkormányzati rendelet.

Fehér Mária                                                                           Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző                                                                  polgármester

A rendelet kihirdettük:


Gic, 2017. szeptember 27.                                                                                                                 Fehér Mária

                                        címzetes főjegyző