Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(V.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2017. 05. 10 - 2018. 06. 12

Gic Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

37.608.236 Ft

 Bevétellel


27.098.966 Ft


10.509.270 Ft8.445.270 Ft


2.003.801 Ft

 Kiadással


Alaptevékenység költségvetési egyenlege


 Finanszírozási bevétellel


Finanszírozási kiadással
16.950.739 Ft
Alaptevékenység      maradványajóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/1. és 2/2.  melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/1 – 3/22 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkciónként a 4. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az  5.  melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait 7. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzatnak 2016. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség 2016. évben nem volt.

(7) Az önkormányzat 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 8. melléklet szerint.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi mérlegét a 9/1. melléklet szerint, az eredmény-kimutatását a 9/2. melléklet szerint, a maradvány-kimutatását a 9/3. melléklet   szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) Az önkormányzat a 2016. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 107.042.155 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat  vagyonkimutatását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a  2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.6. § Hatályát veszti Gic Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 4/2016.(V.13.) önkormányzati rendelete, valamint a 2016. évi költségvetéséről és annak módosításáról szóló 1/2016.(II.23.) és 2/2017.(V.9.) önkormányzati rendelete.Fehér Mária                                                                           Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző                                                                  polgármester

A rendeletet kihirdettük:


Gic, 2017. május 9.                                                                                               Fehér Mária

                                                                                               címzetes főjegyző


Mellékletek