Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2018. 06. 12 - 2019. 05. 30

Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

41.595.907 Ft

Bevétellel


35.854.151 Ft


5.741.756 Ft18.361.572 Ft


1.318.534 Ft

Kiadással


Alaptevékenység költségvetési egyenlege


Finanszírozási bevétellel


Finanszírozási kiadással
22.784.794 Ft
Alaptevékenység maradványajóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2/1. és 2/2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit a 3/1 – 3/22 mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését kormányzati funkciónként a 4. melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét az 5. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait 7. melléklet szerint.

(5) Az önkormányzatnak 2017. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(6) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség 2017. évben nem volt.

(7) Az önkormányzat 2017. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 8. melléklet szerint.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi mérlegét a 9/1. melléklet szerint, az erdmény-kimutatását a 9/2. melléklet szerint, a maradvány-kimutatását a 9/3. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát 98.283.615 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
6. § Hatályát veszti Gic Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2017.(V.9.) önkormányzati rendelete, valamint a 2017. évi költségvetéséről és annak módosításáról szóló 1/2017.(II.27.) és 2/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelete.