Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2018(V.30.) önkormányzati rendelete

Feked Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2018. 05. 30

4/2018.(V.30.) számú rendelet

Feked Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

zárszámadásáról

Feked Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja.

 1. §.


A rendelet hatálya


A rendelet hatálya az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési rendeletében szereplő szervekre terjed ki.
 1. §. 1. Az Önkormányzat címrendjét teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.


 1. §.


 1. A képviselő-testület a 2017. évi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót 97 608 ezer forint bevétellel elfogadja.


 1. A kiadások forrásonkénti részletezését az 2. számú melléklet, a szervenkénti és forrásonkénti bevételek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. 1. §. 1. A képviselő-testület az Önkormányzat teljesített költségvetési és fejlesztési, felújítási kiadásait 45 622 ezer forinttal elfogadja.


 1. Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 4. számú melléklet, a beruházásokat célonként a 5. számú melléklet szerint állapítja meg.


 1. Az önkormányzat vagyonának kimutatását az 6. számú melléklet tartalmazza.


 1. §.


 1. A képviselő-testület a 2017. évi maradvány összegét összesen: 11 316 ezer forintban állapítja meg.
ZÁRÓRENDELKEZÉSEK


 1. §.


 1. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2017. évi költségvetésről szóló, többször módosított 2/2017.(III.2.) számú rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.

                   ..............................................                                                                  

                               Friedrich Péter                                          Tillmann Péter

                                     jegyző                                                   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Feked, 2018. május 30.


                                                                  ..............................................

                                                                              Friedrich Péter

                                                                                     jegyző

Mellékletek