Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2019. 05. 30 - 2020. 07. 07

Gic Község Önkormányzata  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

25.309.043 Ft

 Bevétellel


42.595.943 Ft


-17.286.900 Ft24.300.210 Ft


1.410.132 Ft

 Kiadással


Alaptevékenység költségvetési egyenlege


 Finanszírozási bevétellel


Finanszírozási kiadással
5.603.178 Ft
Alaptevékenység      maradványajóváhagyja.


(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott költségvetési kiadásait önkormányzati szinten az 1.  mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott költségvetési bevételeit önkormányzati szinten a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat finanszírozási kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az önkormányzat finanszírozási bevételeit a 4. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónként az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(7) Az önkormányzat teljesített bevételeit kormányzati funkciónként a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.


2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzatnak 2018. évben adósságot keletkeztető ügylete nem volt.

(4) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettség 2018. évben nem volt.

(5) Az önkormányzat 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról a 9. melléklet szerint számol be.

(6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi mérlegét a 11. melléklet szerint, az eredmény-kimutatását a 12. melléklet szerint, a maradvány-kimutatását a 13. melléklet   szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat a 2018. december 31-ei állapot szerinti vagyonát – a 14. számú mellékletben szereplő vagyonkimutatás szerint – 109.923.151 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 15. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat adósság adatait a 16. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.


4. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) Az önkormányzat jegyzője a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről köteles gondoskodni.


5. § E  rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

6. § Hatályát veszti Gic Község Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról szóló 3/2018.(VI.11.) önkormányzati rendelete, valamint a 2018. évi költségvetéséről és annak módosításáról szóló 1/2018.(II.27.) és 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelete.

Mellékletek