Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.14.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 04. 15 - 2017. 09. 28


Gic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § Helyi népszavazást a Gici  választópolgárok 20 %-a kezdeményezhet.


2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


3.§ Hatályát veszti a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 6/2001. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet.
Fehér Mária                                                                    Sebestyén Zoltánné

címzetes főjegyző                                                           polgármester

A rendelet kihirdettük:


Gic, 2015. április 14.                                                                                                          Fehér Mária

címzetes főjegyző