Gic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021.(II.23.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2021. 03. 01

Gic Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott hatáskörében  a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:


  1. § A  Képviselő-testület Szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet  60. § helyébe a következő rendelkezés lép:


      „60. § A polgármester e tisztségét főállásban látja el.”


2. § E rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.