Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2017(III.2.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Hatályos: 2017. 03. 02

Feked Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017 (III.02.) számú önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli

és hivatali munkaidőn kívül történő

házasságkötés engedélyezésének szabályairól


Feked Község Önkormányzat Képviselő- testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: Atv.) 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1.§


(1) A rendelet hatálya kiterjed Feked Község Önkormányzat illetékességi területén történő házasságkötésre (továbbiakban: anyakönyvi esemény).

(2) Az anyakönyvi esemény helyszínéül szolgáló hivatali helyiség: Kultúrház (Feked, Fő u. 3.)


2.§


E rendelet alkalmazásában:

Hivatali munkaidő: a Palotabozsoki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkor hatályos Ügyrendjében meghatározott munkaidő.

3. §


(1) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli engedélyezése iránti kérelmet a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell az anyakönyvvezetőnél benyújtani.


(2) Az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények között megtartható, valamint az anyakönyvi alapiratok és a személyes adatok védelme biztosított.


(3) Hivatali helyiségen kívül, szabad téren tartandó anyakönyvi esemény esetén fedett helyiségnek is rendelkezésre kell állnia.


(4) Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben és a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt lebonyolítani

a. pénteken 14-19 óra

b. szombaton 9-19 óra között lehet.

4.§


(1) Az anyakönyvi esemény megszervezése és lebonyolítása térítésmentes.

(2) Az eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatásokat - asztaldísz, pezsgő, virág - a házasulók biztosítják.

5.§


A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint, a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott mértékű szabadidő vagy eseményenként nettó 5.000.-Ft. díjazás illeti meg.


6.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kmf.
Tillmann Péter s.k.

polgármesterFriedrich Péter s.k.

jegyzőA rendeletet kihirdettem:

Feked, 2017. március 2.

                                                                            Friedrich Péter

                                                                                 jegyző