Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015(IX.10..) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2015. 09. 10

Feked Község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015(IX.9.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Feked Község Önkormányzata képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. Törvény (Továbbiakban Nsztv.) 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A rendelet hatálya Feked Község  közigazgatási területére terjed ki.

(2) A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben, valamint ezen önkormányzati rendeletben meghatározottak irányadók.

2. §

(1) Nsztv. 33. §-a alapján a képviselő-testület helyi népszavazást kizárólag abban a kérdésben köteles elrendelni, amelyben törvény annak megtartását előírja.

(2) A képviselő-testület rendeletében nem szabályoz olyan kérdést, amelyben köteles elrendelni helyi népszavazás megtartását.

(3) A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el a törvény 32.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint.

3.§

Helyi népszavazást a település választópolgárai 20 %-ának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet a polgármesternél, ebben az esetben a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tillmann Péter

polgármester

Friedrich Péter

jegyzőA rendelet kihirdetve:

Feked, 2015. szeptember 10.
Friedrich Péter

jegyző