Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2019 (I.21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2019. 01. 22- 2019. 12. 30

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2019 (I.21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2019.01.22.

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2019. évben alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

2. § Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott érettségi végzettségű, felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező köztisztviselők 2019. évben alapilletményük 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.