Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 2/2019 (I.21.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2019. 01. 22

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§       Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2019. évben alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

2. §      Az Iregszemcsei Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott érettségi végzettségű, felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező köztisztviselők 2019. évben alapilletményük 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

3.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

           

       Süvegjártó Csaba                                                                      Dr. Marinka Nikolett

  polgármester                                                                                 jegyzőKIHIRDETÉSI ZÁRADÉK


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Iregszemcse, 2019. január 21.


                                                                                               Dr. Marinka Nikolett

                                                                                                                   jegyző