Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015(V.26.) önkormányzati rendelete

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 27

                          

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2015. (V.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásárólNagyberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban Áht.) 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról és a kapcsolódó pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatban a következőket rendeli el:


1.§

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesterre, az önkormányzat részvételével létrehozott igazgatási és intézményfenntartó társulásokra.


                                                                                  2.§


A költségvetési beszámoló teljesített bevételei és kiadásai

      

(1) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 175.812 e Ft teljesített bevétellel jóváhagyja.


(2) A Képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót 169.946 e Ft teljesített kiadással jóváhagyja.


(3) Az Önkormányzat és az Óvoda konszolidált teljesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.                       3.§

                  A költségvetési beszámoló kiadásai


Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait az 2. melléklet tartalmazza.


                      4.§


Az Önkormányzat által fenntartott Nagyberényi Pillangó Óvoda bevételei és kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.


                                                                                  5.§


A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a

hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök


  1. Hitelfelvételre nem került sor a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében.
  1. Nagyberény Község Önkormányzatának 2014. évi adósság és hitelállománya a 4. melléklet mutatja be.


                           6.§

          Maradvány kimutatás


  1. A képviselő-testület Nagyberény Község Önkormányzat maradvány kimutatását e rendelet 5. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.


  1. A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda maradvány kimutatását e rendelet 6. melléklete alapján hagyja jóvá. A záró pénzkészlet teljes összege bevonásra került a következő évi költségvetésbe.


                                                                                 7.§


  1. A képviselő-testület az Önkormányzat mérlegét a 7. melléklet szerint állapítja meg.


  1. A Nagyberényi Pillangó Óvoda mérlegét a 8. melléklet szerint állapítja meg.                                                                                8.§


A képviselő-testület az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben, az óvoda vagyonát pedig a 10. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg.


                                                                                9. §


Vegyes és záró rendelkezések


  1. A képviselő-testület
  1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek és azokból eredő fizetési kötelezettségeket a 11. melléklet szerint fogadja el.
  2. A 12. melléklet mutatja be, hogy az önkormányzatnak 2014. évben több éves kihatással járó hitelfelvétele nem volt.
  3. A közvetett támogatásokat a 13. melléklet mutatja.


(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Nagyberény, 2015. május 26.                  Tóth András Károly sk.                                           Baumann Anita Gabriella sk.

             polgármester                                                                     jegyző