Zalavár Község Polgármesterének 8/2020. (XII.3.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályba lépéséről

Hatályos: 2020. 12. 04 - 2021. 01. 02

Zalavár Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjaiban

meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:1. §


A 2020. november 30. napján kihirdetett, de még hatályba nem lépett, a helyi adókról szóló 20/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2020. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 2021. január 1. napján nem lép hatályba.


2. §


Záró rendelkezések


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2021. január 2. napján hatályát veszíti.
                                      Lucz József                                      dr. Bangó Tamás

                                    polgármester                                             jegyző
Záradék:


Jelen rendelet Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2014. (XII. 2.) önkormányzati rendelete 23. § (6) bekezdésében meghatározott módon 2020. december 3. napján kihirdetésre került.


Zalavár, 2020. december 3.


                                                                                   dr. Bangó Tamás

                                                                                            jegyző