Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2006. 10. 01 - 2015. 03. 31

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2006. (IX.15.) számú rendelete

Az étkezési térítési díjak megállapításáról


Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 92. §-a alapján, és a módosított 6/2000. (IV.12.) számú helyi szociális rendelet 19. §-ában biztosított ellátás, valamint a községi konyha által biztosított egyéb szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §


Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, a szociális étkeztettetek, a napközisek, az óvodai és konyhai dolgozók, az alkalmazottak, illetve a vendégétkezők által igénybevett étkezés után.


2. §1;2;3;4;5;6;7;8


Az óvodában étkezők napi                                     Térítési díj:

nettó nyersanyagnormája:                                      (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Gyermek tízórai+Ebéd+Uzsonna:        283 Ft          Gyermek tízórai+Ebéd+Uzsonna:  690 Ft

Gyermek tízórai:                                     54 Ft

Gyermek uzsonna:                                  54 Ft

Gyermek ebéd                                                  175 Ft          Gyermek ebéd                                            425 Ft


Az általános iskolában tanuló diák

napi nettó nyersanyagnormája:                             Térítési díj:

                                                                                              (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Tízórai+Ebéd+Uzsonna                        375 Ft          Tízórai+Ebéd+Uzsonna                 910 Ft

Tízórai+Ebéd                                         341 Ft         Tízórai+Ebéd+Uzsonna                 827 Ft

Ebéd                                                      307 Ft          Ebéd                                               745 Ft


Zalavár Üzemi konyha                                            Térítési díj :

Felnőtt ebéd:(vendég, közalkalmazott)                  (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Ebéd: norma                                          276 Ft          Ebéd:                                              670 Ft


Szociális étkeztetés:                                                 Személyi térítési díj: 

Intézményi térítési díj: 390 Ft/ellátási nap                           

Ebéd: norma 276 Ft                                                              - az intézményi térítési díj 72,5 %-a,

285 Ft/ellátási nap,

                                                                                              ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg

                                                                                   - az intézményi térítési díj 87,5 %-a,

340 Ft/ellátási nap,

ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg


                                                                                   - az intézményi térítési díj 100 %-a,

390 Ft/ellátási nap,

ha az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja.


Kiszállítási díj:                                                          55 Ft


A szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja, valamint a kiszállítási díj az ÁFA-t tartalmazza.

A fenti étkezési díjak a helyben elfogyasztott ételekre vonatkoznak.

Csak az engedélyezett szociális ebédek szállíthatók ki.


3. §


(1)       E rendelet 2006. október hó 01. napjával lép hatályba.

(2)       E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2003. (XII.11.) számú rendelet hatályát veszti.

(3)       A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
           

Gönczné Majoros Ildikó sk.                                               Berkenyés István sk.

körjegyző                                                                              polgármesterA rendelet kihirdetve:


Zalavár, 2006. szeptember 16.


                                                                                              Gönczné Majoros Ildikó sk.

                                                                                              körjegyző