Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XI.27.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 02

Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §. a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a 2010. évi I. törvény 19. §. (1) és (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. §

Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. §. helyébe a következő rendelkezés lép:„5. §. Ha az anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben a rendkívüli munkavégzésért meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy


a) hivatalos helyiségben munkaidőn kívül megtartott családi esemény esetén bruttó 8.000,-Ft.


b) hivatalos helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívüli családi esemény esetén bruttó 12.000,-Ft díj illeti meg.”


2.§.


E rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépés követő napon hatályát veszti.

Budánné Simonfalvi Katalin                                                         Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve: Kaposkeresztúr, 2019. november 27.


Patakiné Kercsó Szilvia

jegyző