Iregszemcse község képviselő testületének 7/2009 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Hatályos: 2017. 01. 01

Iregszemcse község képviselő testületének 7/2009 (VI.1.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

2017.01.01.

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) és (2) bekezdése értelmében megállapítja és kialakítja illetékességi területén az egészségügyi alapellátások körzeteit.

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet Iregszemcse község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzete(ke)t, házi gyermekorvosi körzete(ke)t, fogorvosi körzete(ke)t, a védőnői ellátás körzeteit, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást, valamint az iskola-egészségügyi ellátást határozza meg.

(2) Működtetési jog alapján végezhető önálló orvosi tevékenység – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése alapján – csak e rendeletben meghatározott háziorvosi körzetekben folytatható – a szabad orvosválasztás jogának tiszteletben tartása mellett.

Háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek

2. § (1) A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet leírását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet leírását a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

Fogorvosi körzet

3. § A fogorvosi körzetet Iregszemcse község lakossága alkotja. A körzet székhelye: 7095 Iregszemcse, Rákóczi u. 1.

Védőnői körzetek

4. § (1) A védőnői körzet leírását a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) A II. számú védőnő körzet, székhelye: Iregszemcse, Rákóczi utca 1. A védőnői körzet leírását a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

Az alapellátáshoz kapcsolódó orvosi ügyeleti ellátás

5. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az Önkormányzat a Budapest, Árva u. 22. székhelyű EMERGENCY SERVICE Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság útján biztosítja.

Iskola egészségügyi ellátás

6. § (1) Az iskola egészségügyi ellátás a háziorvosok, a fogorvos és a védőnők útján biztosított az:

a) Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 7095 Iregszemcse, Móricz Zsigmond utca 8-10.;

b) Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda 7095 Iregszemcse, József Attila utca 11-13. ;

c) Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Göllesz Viktor Általános Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő Iskolája és Kollégiuma 7095 Iregszemcse, Bartók Béla utca 10.

szám alatti intézmények intézményegységeiben az óvodai nevelésben, iskolai oktatásban részesülő gyermekek, tanulók számára.

7. § A rendelet 2009. június 1. napján lép hatályba.