Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014 (X.6.) önkormányzati rendelete

helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám meghatározásáról

Hatályos: 2014. 10. 07


Kaposkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 34.§ (1) bekezdés c) pontjára, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A képviselő-testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát a választópolgárok  25.%-ában határozza meg.


2.§.


(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 10/2004. (IV.26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Budánné Simonfalvi Katalin                                Patakiné Kercsó Szilvia

polgármester                                                                              jegyző  
A rendelet kihirdetve:  Kaposkeresztúr, 2014. október 6.                                                                             Patakiné Kercsó Szilvia                                                                                                          jegyző