Iregszemcse község képviselő testületének 8/2017 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 10. 01

Iregszemcse község képviselő testületének 8/2017 (X.1.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

2017.10.01.

Iregszemcse Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az Iregszemcse települést érintő ügyben a település választópolgárai legalább huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezte.

2. § Ez a rendelet 2017. október 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.