Kaposkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelete

a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról szóló 16/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2014. 12. 20 - 2014. 12. 21

1. §.


A Kaposkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének a a települési  hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról  szóló  16/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör. )  6. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


 „6. §

(1) Kaposkeresztúr község közigazgatási területén az 4. § (1) bekezdésében meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. Kaposvár, Cseri u. 16. (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi az önkormányzattal történő közszolgáltatási szerződés alapján 2015. július 1-ig. „


2. §.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Budánné Simonfalvi Katalin                                                   Patakiné Kercsó Szilvia       

 polgármester                                                                            jegyző                     


Záradék:


Kihirdetve: Kaposkeresztúr, 2014. december  19.Patakiné Kercsó Szilvia


jegyző