Iregszemcse község képviselő testületének 2/2018 (V.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2018. 05. 09

Iregszemcse Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az 1/2017. (III.2.) számú önkormányzati rendelettel megállapított és a 4/2017. (VI.29.), 11/2017. (X.12.), 12/2017 (XII.14.) számú rendelettel módosított 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:


ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása.

1.      §


    (1)   Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének végrehajtását

a)      1.110.531.504 Ft bevételi és

b)      1.025.710.059 Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.


    (2)   Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2017. december 31-én

95.273.392 Ft.

2. §

A képviselő testület


(1) az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételei teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1., 2., 5., 6., 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.(2) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését a 1., 2., 5., 6., 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat és intézményeinek beruházási és felújítási kiadásait az 3., 4. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi pénzmaradványát a 8. számú melléletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(5) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban az 1. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 2. sz. tájékoztató tábla részletezi.

(7) Az Önkormányzat adósság állományát 2017. december 31-i állapotnak megfelelően a 3. sz. tájékoztató tábla szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 4. sz. tájékoztató tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat által juttatott non-profit célú támogatásokat az 5. sz. tájékoztató részletezi.

(10) Az Önkormányzat és intézményeinek vagyonkimutatását a 6., 7., 8. tájékoztató tábla tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 9. sz. tájékoztató részletezi.

(12) Az Önkormányzat és intézményeinek pénzeszköz változásának levezetését a 11., 12., 13. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

 

MÁSODIK RÉSZ

 

Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása

 

3.      §

 

(1)    A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre vonatkozó állami hozzájárulás elszámolását a 10. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

4.      §

 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek 2017. évi vagyonkimutatását a 6., 7., 8. sz. tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

 

HARMADIK RÉSZ

 

Záró rendelkezés

 

5.      §


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokások módon a jegyző gondoskodik.

 

Iregszemcse, 2018. április 24.

 

 

 

Süvegjártó Csaba                                                                           Fata Istvánné

polgármester                                                                                  jegyző

Mellékletek