Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő testületének 3/2020 (I.13.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2020. 01. 14

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§       Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai     végzettségű köztisztviselők 2020. évben alapilletményük 20 %-ának megfelelő           illetménykiegészítésre jogosultak.

           

2. §      Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott érettségi végzettségű, felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező köztisztviselők 2020. évben alapilletményük 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.


3.§       Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

           Tóth Szabolcs                                                           Dr. Marinka Nikolett polgármester                                                              jegyzőKIHIRDETÉSI ZÁRADÉK


A rendelet a mai napon kihirdetésre került.


Iregszemcse, 2020. január 13.


                                                                                               Dr. Marinka Nikolett

                                                                                                                   jegyző