Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I. 13.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2020. 01. 14- 2023. 02. 01

Iregszemcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (I. 13.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők illetménykiegészítéséről

2020.01.14.

Iregszemcse Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2020. évben alapilletményük 20 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

2. § Az Iregszemcsei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott érettségivégzettségű, felsőfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező köztisztviselők 2020. évben alapilletményük 10 %-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosultak.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.