Iregszemcse község képviselő testületének 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 08

Iregszemcse Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint Az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2/2013. (III.28) számú önkormányzati rendelettel megállapított és többször módosított, legutóbb a 15/2013. (XII.31) számú rendelettel módosított 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

ELSŐ RÉSZ


A költségvetési előirányzatok teljesítése, a pénzmaradvány jóváhagyása.


1. §


 1. Az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetésének végrehajtását
 1. 592.891 e Ft bevételi és
 2. 592.372 e Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.
 1. Az önkormányzat és intézményei záró pénzkészlete 2013. december 31-én

32.102.000 Ft.


2. §


A képviselő testület

 1. az 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételei teljesítés forrásonkénti, előirányzat csoportonkénti részletezését az 1., 2., 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 2. Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában írt kiadási teljesítés előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok részletezését a 1., 2., 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
 3. Az Önkormányzat és intézményének beruházási és felújítási kiadásait az 5. sz. melléklet tartalmazza.
 4. Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.
 5. Az államháztartáson belüli működési és felhalmozási bevételeket a 7. sz. melléklet részletezi.
 6. A 8. sz. melléklet tartalmazza a lakosságnak nyújtott támogatások összegét.
 7. Az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal 2013. évi létszámadatait a 9. sz. melléklet részletezi.
 8. A 10. sz. melléklet az önkormányzat egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését tartalmazza.
 9. A 11. sz. mellékelt az önkormányzat egyszerűsített mérlegét mutatja.
 10.  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 12. számú melléletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

MÁSODIK RÉSZ


Az állami hozzájárulás elszámolása és a vagyonmérleg elfogadása


3. §


 1. A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre vonatkozó állami hozzájárulás elszámolását a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.


4. §


A képviselő-testület az önkormányzat és intézményének 2013. évi vagyonkimutatását a 13, 14. számú melléket szerint hagyja jóvá.


HARMADIK RÉSZ


Záró rendelkezés


5. §


A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokások módon a jegyző gondoskodik.


Iregszemcse, 2014. április 23.
Süvegjártó Csaba                                                                           Fata Istvánné

polgármester                                                                                  jegyző


A rendelet kihirdetve.

Iregszemcse, 2014. május 8.Fata Istvánné

jegyző


Mellékletek