Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2020. 03. 01 - 2021. 06. 04

Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

[1]Zalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §-a alapján a szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. §-ában biztosított ellátás, valamint a községi konyha által biztosított egyéb szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, a szociális étkeztetettek, a napközisek, az óvodai és konyhai dolgozók, az alkalmazottak, illetve a vendégétkezők által igénybevett étkezés után.

2. § [2]

Étkeztetést igénybe vevők

Napi nettó nyersanyagnorma

Térítési díj (nyersanyagnorma +ÁFA)

Óvoda
Gyermek tízórai+ebéd+uzsonna

390,-Ft

495,-Ft

Általános iskola
Tízórai+ebéd+uzsonna

520,-Ft

660,-Ft

Általános iskola
Ebéd

354,-Ft

450,-Ft

Térítési díj (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Felnőtt ebéd
(közalkalmazott,)

400,-Ft

508,-Ft

Ebéd Vendégétkezés helyben

400,-Ft

850,-Ft

Vendégétkezés (csoportos, kiszállítás nélkül).
Ebéd

400,-Ft

765,-Ft

Vendégétkezés Ebéd (csoportos, 10 fő felett).
Ebéd

400,-Ft

800,-Ft

Vendégétkezés Ebéd (csoportos, környező településre szállítva).
Ebéd

400,-Ft

830,-Ft

Szociális étkeztetés
Ebéd


370,-Ft

Intézményi térítési díj:
525,-Ft/ellátási nap

Személyi térítési díj:

- az intézményi térítési díj 72,5 %-a, 381,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénye vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,

- az intézményi térítési díj 87,5 %-a, 455,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,

- az intézményi térítési díj 100 %-a, 525,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja.

Kiszállítási díj (helyben): 65,-Ft

A szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja, valamint a kiszállítási díj az ÁFÁ-t tartalmazza.

3. § (1) E rendelet 2006. október hó 01. napjával lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2003. (XII.11.) számú rendelet hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

1.melléklet a 12/2006.(IX.15.) számú rendelethez[3]


[1] Módosította a 8/2016. (V. 25.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. május 26-tól.
[2] Módosította a 2/2020. (II.143.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020. március 1-től
[3] Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2012. április 1-től.