Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelete

a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 14/2005. (XI.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 07. 01 - 2016. 07. 01

Gadány Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1. § A megváltozott jogszabályi környezetre való tekintettel a képviselőtestület a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 14/2005. (XI.30) önkormányzati rendeletét, és az azt módosító 11/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletét, és 12/2013. (VII.10.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
2. § (1) Ez a rendelet 2016. július 01. napján lép hatályba, és 2016. július 02. napján hatályát veszti.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Gadány, 2016. június 28.
                        Ősz János                                                                   Hajdu Szabina

                      polgármester                                                                       jegyző


Záradék:


A rendelet 2016. június 29. napján kihirdetésre került.
Gadány, 2016. június 29.
                                                                                                           Hajdu Szabina

                                                                                                                 jegyző