Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 12/2006 (IX.15.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjak megállapításáról

Hatályos: 2016. 04. 01 - 2016. 05. 25

Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelete


az étkezési térítési díjak megállapításárólZalavár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92. §-a alapján, és a módosított 6/2000. (IV.12.) számú helyi szociális rendelet 19. §-ában biztosított ellátás, valamint a községi konyha által biztosított egyéb szolgáltatások után fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Térítési díjat kell fizetni az óvodai ellátottak, a szociális étkeztettetek, a napközisek, az óvodai és konyhai dolgozók, az alkalmazottak, illetve a vendégétkezők által igénybevett étkezés után.


2. §[1]


Étkeztetést igénybe vevők

Napi nettó nyersanyagnorma

Térítési díj (nyersanyagnorma +ÁFA)

Óvoda

Gyermek tízórai+ebéd+uzsonna

310,-Ft

395,-Ft

Általános iskola

Tízórai+ebéd+uzsonna

440,-Ft

560,-Ft

Általános iskola

Ebéd

300,-Ft

380,-FtTérítési díj (nyersanyagnorma+rezsi+ÁFA)

Felnőtt ebéd

(vendég)

315,-Ft

765,-Ft

Felnőtt ebéd

(közalkalmazott)

315,-Ft

A felnőtt vendég ebéd térítési díjának 50 %-a

Ebéd

(megrendelésre, elvitelre)

315,-Ft

765,-Ft

Szociális étkeztetés

Ebéd


300,-Ft

Intézményi térítési díj:

425,-Ft/ellátási nap

Személyi térítési díj:

- az intézményi térítési díj 72,5 %-a, 310,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénye vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg,

- az intézményi térítési díj 87,5 %-a, 370,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg,

- az intézményi térítési díj 100 %-a, 425,-Ft/ellátási nap, ha a szolgáltatást igénybe vevő jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át meghaladja.


Kiszállítási díj: 55,-Ft


A szociális étkeztetés intézményi és személyi térítési díja, valamint a kiszállítási díj az ÁFÁ-t tartalmazza.


3. §


(1)       E rendelet 2006. október hó 01. napjával lép hatályba.

(2)       E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2003. (XII.11.) számú rendelet hatályát veszti.

(3)       A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Gönczné Majoros Ildikó sk.                                              Berkenyés István sk.

körjegyző                                                                              polgármesterA rendelet kihirdetve:


Zalavár, 2006. szeptember 16.


                                                                                              Gönczné Majoros Ildikó sk.

körjegyző1.melléklet a 12/2006.(IX.15.) számú rendelethez[2]

[1]

Módosította a 3/2016. (III. 31.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. április 1-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet 2012. április 1-től.