Zalavár község önkormányzata képviselő testületének 21/2014 (XII.2.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 6/2001.(IV.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 12. 03 - 2017. 12. 01

Zalavár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 6/2001.(IV.12.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a következőket rendeli el:
1.§


A helyi népszavazásról és a népi kezdeményezésről szóló 6/2001.(IV.12.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.


2.§


(1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.Zalavár, 2014. december 1.
Horváth Ildikó                                                                                 Hetesi Krisztina

polgármester                                                                                    jegyző
Kihirdetve:

Zalavár, 2014. december 2. 


                                                                                                          Hetesi Krisztina

                                                                                                          jegyző