Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 17 - 2020. 09. 30

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének

 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.


2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 283.626 ezer forintban állapítja meg.


3. §


(1) Az önkormányzat 2020. évi összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet szerint:


a) önkormányzatok bevétele                                                                                                            283.626 e Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                            126.764 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú (állami) támogatások                                 96.073 e Ft

      bb) működési célú tám.áht belülről                                           30.691 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                                         23.054 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        3.729 e Ft

e) finanszírozási bevétel                                                                                 130.079 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                                ………..e Ft                                                                                        

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        263.545 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                             15.600 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:        4.481 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                     153.547 e Ft,

b) finanszírozási bevételek:                                   130.079 e Ft.


4. §


(1) Az önkormányzat 2020. évi összesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. melléklet szerint:


a) működési költségvetés                                                                                                  283.626 e Ft

    Működési kiadások:                                                                                   185.548 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                          105.292 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                                                              18.018 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  41.600 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                4.481 e Ft

      ae) működési kiadások                                                               4.075 e Ft

      af) tartalék                                                                                                             12.082 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                                              20.403 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                                             18.244 e Ft

      bb) felújítások                                                                             2.159 e Ft

 c)  finanszírozási kiadások                                                                                 77.675 e Ft


(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                            263.545 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                   15.600 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:           4.481 e Ft.


5. §


(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 25 fő,


(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 11fő.


(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. melléklet tartalmazza.


6. §


(1) Márianosztra önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza


a) önkormányzatok költségvetési bevételei                                                                                                         176.886 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                                                                                           111.685 e Ft

amelyből:

      ba) állami támogatások                                                            96.073 e Ft

      bb) működési célú tám áht belülről                                         15.612 e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                23.054 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      2.332 e Ft

e) finanszírozási bevételek                                                                             39.815 e Ft

f) felhalmozási bevételek                                                                              ……… e Ft                                                                                         

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                        145.502 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                26.903 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:       4.481 e Ft.


(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                  137.071 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:             ………. e Ft.

c) finanszírozási bevételek              39.815 e Ft


7. §


(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 4. melléklet szerint:


  Költségvetési kiadások                                                                                                           176.886 e Ft

      a) Személyi juttatások összesen:                                                                       34.174 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            29.756 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        4.418 e Ft

     ac) dologi kiadások:                                                                                      27.530 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    4.481 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                              4.075 e Ft

      af) tartalék                                                                                                       9.882 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                    19.069 e Ft

      ba) beruházások,                                                                          16.910 e Ft

      bb) felújítások                                                                                2.159 e Ft

     c) finanszírozási kiadások                                                                                  77.675 e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                              77.675 e Ft


(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                    145.502 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:            26.903 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:  4.481 e Ft.


8. §

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetése


(1) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2020. évi költségvetését az 9/b. melléklet szerint határozza meg


a)Működési bevételek:                                                                                    21.866 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása            13.329 e Ft

ab)Működési támogatás                                                                 2.338 e Ft

ac) Finanszírozási bevétel                                                              5.437 e Ft

ac) Közvetített szolgáltatás                                                               762 e Ft                                        

b) Működési kiadások:                                                                                   21.866 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások                                                                  12.055 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                      2.200 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                       4.141 e Ft

bd) tartalék                                                                                     2.200 e Ft

be) beruházási kiadások                                                                 1.270 e Ft


9. §

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése


(1) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését a 10/b. melléklet szerint határozza meg


a) Működési bevételek:                                                                                 84.875 e Ft

   ebből

aa) Hivatal működési támogatása                                                 69.161 e Ft

ab) Közvetített szolgáltatás                                                                635 e Ft

ac) Működési célú pe.átvétel                                                         15.079 e Ft


b) Működési kiadások:                                                                                  84.875 e Ft

   ebből

ba) személyi kiadások                                                                  63.481 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     11.400 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         9.930 e Ft

bd) beruházási kiadások                                                                       64 e Ft


10. §


(1) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.


(2) Az önkormányzat összevont 2020. évi költségvetési kiadásait 2. melléklet tartalmazza.


(3) Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételeit a 3. melléklet mutatja be.


(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait a 4. melléklet tartalmazza


(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.


(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 6. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat 2020. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a 8. melléklet tartalmazza


(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2020. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. melléklet tartalmazza.


(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. melléklet tartalmazza


(11) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. melléklet tartalmazza

 (12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési előterjesztését, 10/a. melléklet tartalmazza.


(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. melléklet tartalmazza


(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.


(15) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit a 11. melléklet tartalmazza.


(16) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 12. melléklet mutatja beruházásonként.


11. §


(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.


3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


13. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2020. december 31-i hatállyal dönt.


14. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


15. §


(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.


16. §


(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


4. Záró rendelkezések

17. §


A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1. napjától alkalmazni kell.


Márianosztra, 2020. február 14.  
                  Burikné Moóri Tamara                                    Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                       jegyző                                                                               


A rendelet kihirdetve: 2020. február 17.                                                                 Bahil Emilné dr.

                                                                        jegyző